Chat with us, powered by LiveChat

Garantie

GARANTIE

Bij FlexiSpot is jouw tevredenheid onze eerste prioriteit. Daarom bieden we je een beperkte garantie die materiaal- en fabricagefouten dekt op alle nieuwe FlexiSpot producten. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar. Alleen consumenten die FlexiSpot-producten kopen bij erkende FlexiSpot-verkopers of -wederverkopers kunnen genieten van onze beperkte garantie.

Wat is er gedekt?

FlexiSpot in hoogte verstelbare tafelframes

Alle FlexiSpot in hoogte verstelbare bureaus die vóór 01 januari 2022 zijn gekocht, hebben 5 jaar garantie op het frame, de motor en andere mechanismen. Verder geldt 3 jaar garantie op het toetsenbord, de bedieningskast en de elektronica..

Op alle FlexiSpot in hoogte verstelbare bureaus die op of na 01 januari 2022 zijn gekocht, is een beperkte, niet-overdraagbare garantie van toepassing. Hierbij dekken we alle FlexiSpot in hoogte verstelbare bureaus voor een periode van:

FlexiSpot in hoogte verstelbaar bureau E8 Pro:

  • 10 jaar voor het frame, de motor en andere mechanismen
  • 8 jaar voor het toetsenbord, de bedieningskast en de elektronica

FlexiSpot in hoogte verstelbaar bureau E7 & E8:

  • 7 jaar voor het frame, de motor en andere mechanismen
  • 5 jaar voor het toetsenbord, de bedieningskast en de elektronica

Alle andere in hoogte verstelbare bureaus behalve E7, E8, E8 Pro:

  • 5 jaar voor het frame, de motor en andere mechanismen
  • 3 jaar voor het toetsenbord, de bedieningskast en de elektronica

FlexiSpot ergonomische stoelen

Alle FlexiSpot-stoelen gekocht op of na 01 januari 2022 hebben een garantie van 3-5 jaar. Raadpleeg de productpagina.

FlexiSpot-tafelfietsen

Alle FlexiSpot tafelfietsen gekocht op of na 01 januari 2022 hebben een garantie van 3 jaar op het frame en een garantie van 1 jaar op de elektronica.

FlexiSpot-accessoires voor het bureau

FlexiSpot accessoires zoals een bureaublad, monitorhouder of zit-sta werkplek gekocht op of na 01 januari 2022 hebben een garantie van 1 jaar.

Wat gebeurt er als mijn product defect is?

FlexiSpot zal (zonder kosten voor jou) de defecte onderdelen van onze producten vervangen indien het defect te wijten is aan ondeugdelijk vakmanschap en/of materiaaldefecten. Kan FlexiSpot geen vervangend product leveren, is reparatie geen oplossing of zou deze te lang duren, dan kan FlexiSpot het aankoopbedrag terugbetalen in ruil voor terugzending van het product.

Moet ik verzendingskosten betalen voor een vervangend product?

In het uitzonderlijke geval dat je FlexiSpot-product defect is, sturen we gratis een vervangend product naar Duitsland, Oostenrijk of Nederland. We gebruiken DHL, GEL of GLS om vervangende producten te verzenden, maar je kunt ook gebruik maken van expresverzending als je akkoord gaat om de extra kosten te betalen. Wil je een vervangend product laten bezorgen op een adres buiten de hierboven vermelde landen, dan dien je de verzendingskosten te betalen.

Waarop moet ik letten als ik het product terugstuur?

Gelieve eventuele beschadiging of verontreiniging van de goederen te voorkomen. Indien mogelijk, moeten onze producten worden teruggestuurd naar de verkoper in hun originele verpakking met alle toebehoren. Heeft de koper de oorspronkelijke verpakking niet meer in zijn bezit, dan dient hij een andere geschikte verpakking te gebruiken om een adequate bescherming tegen schade tijdens het vervoer te waarborgen en om eventuele schadeclaims wegens een ontoereikende verpakking te voorkomen.

Wat is niet gedekt?

Onze beperkte garantie dekt geen problemen veroorzaakt door:

1. Omstandigheden, storingen of schade die niet te wijten zijn aan defecten in materialen of vakmanschap.

2. Omstandigheden, storingen of schade veroorzaakt door normale slijtage, onjuiste installatie, onjuist onderhoud, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, ongeval of wijziging.

3. Accessoires, bijbehorende materialen en producten of aanverwante producten die niet door FlexiSpot zijn vervaardigd.

4. Omstandigheden, storingen of schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies en richtlijnen voor het bedoelde gebruik van het product.

Onze beperkte garantie vervalt als een product wordt geretourneerd waarvan de labels, onderdelen of externe afdekkingen verwijderd zijn of als hiermee geknoeid is.

Hoe dien ik een claim in?

Een garantieclaim indienen, verloopt snel en eenvoudig. Stuur gewoon een e-mail naar de klantenservice op [email protected] of bel +44 20 3929 3835 EN. Houd je ontvangstbewijs of een ander bewijs van aankoop bij de hand. Je hebt een document nodig met daarop de datum van aankoop en het ontvangstadres van je FlexiSpot-product.

 

Afwijzing van garantie; beperking van schadevergoeding

Behalve voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving, zijn alle impliciete garanties (met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) beperkt tot de duur van deze garantie. FlexiSpot is niet aansprakelijk voor enige incidentele, indirecte, speciale of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, voortvloeiend uit enige inbreuk op enige uitdrukkelijke of impliciete garantie of voorwaarde of onder enige andere wettelijke theorie, zelfs indien FlexiSpot is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen van de duur van een impliciete garantie of de uitsluiting of beperking van bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade niet toegestaan. Daarom zijn de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op jou van toepassing.

 

Toepasselijk recht en rechtsmiddelen

Als je ons voor de rechter daagt, kun je vorderingen instellen bij de volgende rechtbanken:

a) Het gerecht dat territoriaal bevoegd is voor jouw woonplaats of het gerecht dat territoriaal bevoegd is voor jouw gewone verblijfplaats.

b) de rechtbank die plaatselijk bevoegd is voor onze vestigingsplaats of voor het bijkantoor dat voor jou zorgt.

Als wij jou aanklagen, kunnen we vorderingen die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomst voor de volgende rechtbanken afdwingen:

a) De rechtbank die ter plaatse bevoegd is voor jouw woonplaats.

b) Indien je een bedrijf of handelszaak hebt, ook het gerecht van de plaats waar de maatschappelijke zetel of het filiaal van je bedrijf is gevestigd.