Gratis bezorging in NL en BE
Code: ZOMER10 | 10% korting voor alle
Tot 10 jaar garantie
Home>Alle blogs>Trends>Blog detail>

Omscholing: een nieuwe start in je beroepscarrière

08 juni 2022

 

Wat je ook motiveert om je om te scholen, soms wil of moet je van baan veranderen. Om- of bijscholing is een vorm van onderwijs of opleiding. Niet iedereen hoeft helemaal opnieuw te studeren of stage te lopen, maar kan bijvoorbeeld ook kiezen voor een vervolgopleiding binnen zijn huidige beroepenveld. Het gevolg is dat men een ander beroep kan gaan uitoefenen. Het is ook mogelijk te solliciteren naar banen voor loopbaanwisselaars en dan alles wat je nodig hebt direct in het bedrijf te leren.

 

Redenen voor omscholing naar een nieuw beroep

 

De redenen voor omscholing zijn talrijk en uiteenlopend en kunnen moeilijk allemaal in één artikel worden samengevat. Niettemin willen we enkele van de bekendste redenen uiteenzetten. 

 

Ziekten of ongevallen kunnen allebei gezondheidsproblemen veroorzaken die het uitoefenen van het eigenlijke beroep snel en onvoorspelbaar onmogelijk kunnen maken. Als je huidige beroep je bevalt, zul je waarschijnlijk op zoek gaan naar een vervolgopleiding die je in staat stelt in een soortgelijk vakgebied te werken. Het alternatief is een volledige heroriëntatie. 

 

Een andere trigger voor omscholing is een verzadigde arbeidsmarkt in de sector waarin jij werkt. Je kunt je beroep zo leuk vinden als je wilt, maar als je er geen baan voor kunt vinden, heb je er niet veel aan. In verband hiermee worden sommige mensen niet noodzakelijkerwijs op deze manier uit hun baan "geduwd", maar eerder aangetrokken tot een andere aantrekkelijke baan. Daar kan het salaris beter zijn of er kan een grote vraag naar werknemers zijn. 

 

Dan zijn er natuurlijk de werknemers voor wie hun baan gewoon te saai is geworden en voor wie de wil om te veranderen groter is dan het comfort van in hun huidige baan blijven.

 

De verschillende vormen van omscholing

 

Omscholing kan deeltijds of voltijds gebeuren. Deeltijdse herscholing heeft het voordeel dat je in je huidige baan kunt blijven werken tot je klaar bent met je opleiding en eventueel een baan hebt. Voltijdse omscholing vergt echter minder tijd en je kunt je meer op het onderwijs richten. 

 

Bovendien kun je kiezen tussen een schoolse en een duale opleiding of omscholing door te werken bij een vast bedrijf of stage te lopen in plaats van alleen het theoretische aspect. 

 

Hoewel je natuurlijk terug kunt gaan naar de beroepsschool of universiteit voor een volledige omscholing, is het ook mogelijk om de omscholing te voltooien via een online cursus of afstandsonderwijs. 

 

Dit is bijzonder geschikt voor ouders die, samen met de deeltijdoptie, over voldoende flexibiliteit willen beschikken om voor kinderen te blijven zorgen.

 

De kosten van omscholing

 

Wat voor soort omscholing ook wordt ondernomen, er zijn altijd kosten aan verbonden. Het is echter mogelijk een aanvraag in te dienen om de kosten te laten dekken door het arbeidsbureau, de pensioenverzekering of de wettelijke ongevallenverzekering. Afhankelijk van je achtergrond kun je bij één of meer instellingen een aanvraag indienen om de kosten te laten dekken. Wie geen recht heeft op kostendekking, kan kiezen voor een duaal opleidingstraject of, om wat bij te verdienen, voor een deeltijdse herscholing. Als je al vroeg weet wanneer je je wilt laten omscholen, kun je ook al tijdens je oude baan het een en ander regelen, zodat je tijdens je opleiding niet zo financieel afhankelijk bent van kleinere, lager betaalde baantjes.

 

De stappen naar omscholing

 

Voordat je financiering voor omscholing of onderwijs en opleiding aanvraagt, moet je weten wat je doel is. 

 

De eerste stap is zelfreflectie. Denk na over wat je professionele doelen zijn en waarom je die wilt nastreven. Enerzijds zal dit je helpen jezelf te motiveren, en anderzijds zal het je helpen te legitimeren waarom je deze omscholing wilt doen wanneer je financiering aanvraagt. Het kan ook een rol spelen bij de diensten die de bedrijven in het nieuwe beroep aan hun werknemers verlenen. Als je bijvoorbeeld belang hecht aan ergonomisch meubilair van hoge kwaliteit en je gezondheid voor jou op de eeste plaats komt, kun je hier direct naar op zoek gaan. De tweede stap is onderzoek. Hier moet je nagaan wat je voor deze baan nodig hebt, wat het salaris is, of de baan perspectieven op de arbeidsmarkt heeft of zal hebben en waar of hoe je de opleiding voor de baan kunt voltooien. 

 

Vanaf dan wordt het concreet, hier kun je een afspraak maken met je sponsor en je plannen bespreken. Indien nodig kun je zelfs sollicitaties indienen om te laten zien dat je vastbesloten bent. Als het uitzendbureau je aanvaardt, krijg je bijvoorbeeld een onderwijsvoucher waarmee je de kosten van omscholing kunt betalen. Voorwaarde is dat de aanvrager meerderjarig is, door werkloosheid wordt bedreigd of werkloos is, en reeds een beroepsopleiding heeft voltooid of aangevat en deze heeft afgebroken. Bovendien moet de omscholing de vooruitzichten van de aanvrager op realistische wijze verbeteren. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kunnen ouders met kinderen tot 15 jaar zelfs financiële steun aanvragen voor het toezicht op deze kinderen. Voor gezondheidsproblemen is een pensioenverzekering of een ongevallenverzekering beter geschikt.

 

Wat als je verzoek om financiële steun voor omscholing wordt afgewezen?

 

Tegen een afwijzing kun je eventueel eerst in beroep gaan. Als blijkt dat je echt geen financiering kunt krijgen, kun je een aanvraag indienen bij het Europees Sociaal Fonds, dat ook de financiële component van de omscholing voor zijn rekening zal nemen. 

 

Als ook dat niet werkt, kun je op zoek gaan naar andere beurzen die bedoeld zijn voor omscholing of opleiding op latere leeftijd. In laatste instantie, als ook dat niet werkt, is de volgende stap om de financiering daadwerkelijk zelf over te nemen. Benje zeker van je succes en ziet de arbeidsmarkt er goed uit, dan kun je ook overwegen een lening af te sluiten.