Gratis bezorging in NL en BE
10% sitewide kortingscode: KONING
Tot 10 jaar garantie
Home>Alle blogs>Trends>Blog detail>

Job sharing als nieuw werktijdmodel: voor- en nadelen voor werknemers en werkgevers

22 juni 2022

 

Terwijl fulltime werken steeds minder populair wordt, wordt job sharing (de duobaan) meer en meer gewaardeerd. Dit houdt in dat een normale voltijdse job die anders door één persoon zou worden gedaan, over verschillende werknemers wordt verdeeld. Het komt vooral voor wanneer werknemers nog steeds toegewijd zijn aan het werk en daarvoor tijd nodig hebben, of wanneer een werknemer gezinsuitbreiding verwacht maar niet volledig wil stoppen met werken. Als nieuw werktijdmodel biedt job sharing werknemers veel flexibiliteit en helpt het hen beter om te gaan met de uitdagingen van het leven. Vooral tegen de achtergrond van het almaar toenemende aantal burn-outs en de gerichtheid van de jongere generaties op een goed leven in plaats van een hoog salaris, verkiezen veel werknemers nu een deeltijdse boven een voltijdse baan, zelfs als dat een lager maandsalaris betekent.

 

Bij job sharing hoeft het niet noodzakelijk om één baan te gaan die in twee deeltijdbanen verdeeld wordt; ze kan ook meer dan twee werknemers omvatten. Dan kan bijvoorbeeld één werknemer een paar uur minder werken dan in een voltijdse baan, terwijl hij of zij wordt ondersteund door een werknemer die een mini-jobfunctie heeft. Tegelijkertijd is het ook mogelijk om de werktijden en werklast flexibel aan te passen aan de werkplek en de respectieve behoeften van iemands leven. Iemand die in een therapiefaciliteit werkt, hoeft bijvoorbeeld meestal alleen beschikbaar te zijn voor bepaalde patiënten. Als hij of zij betrokken is bij andere gebeurtenissen of buiten de faciliteit moet reizen, is de tijd die de werkende persoon dan in de faciliteit zou blijven verspilde tijd. Deze tijd kan net zo goed worden gebruikt door vrijwilligerswerk te doen of meer tijd door te brengen met familie of andere mensen die belangrijk voor iemand zijn. 

 

Voordelen van job sharing voor de werknemer

 

Werknemers genieten vaak van de extra vrije tijd en flexibiliteit van job sharing. Deze helpen duidelijk om de baan in hun dagelijkse routine in te passen en ervoor te zorgen dat ze voldoende tijd overhouden voor extra werkverplichtingen en vrijwillige, leuke activiteiten. Terwijl job sharing met vaste partners gewoon een vermindering van het aantal werkuren inhoudt, volgen sommige bedrijven ook een betrekkelijk nieuw concept waarbij, met de hulp van job sharing-coördinatoren, elke werknemer de kans krijgt om deeltijds te werken, ook al is het niet echt een deeltijdse functie. De enige voorwaarde is dat dit zodanig wordt meegedeeld dat de coördinator van de taakverdeling voldoende tijd heeft om een persoon te vinden die de nodige capaciteit heeft. De werknemer kan dan bepaalde taken aan deze persoon overdragen en zo zijn of haar werktijd verkorten.

 

Deze ontwikkeling gaat vaak gepaard met een vermindering van het aantal burn-outs en ziektedagen. De werknemers kunnen zich namelijk beter regenereren, en ook met een grotere tevredenheid. Het werk is tenslotte niet meer zo afmattend, maar leuker. En zelfs als het werk wat stressvoller zou zijn, heeft men altijd de kans om buiten de werkuren te regenereren. Tegelijkertijd kan men zich vaak beter aan het bedrijf binden en is men tijdens de werkuren productiever dan wanneer men een voltijdse baan zou hebben. Men kan de regeneratietijd immers echt gebruiken en men hoeft niet alleen de dagelijkse taken uit te voeren.

 

Nadelen voor werknemers  

 

Het grootste nadeel voor de werknemers op dit moment is dat dit aanbod in zijn meest flexibele vorm nog betrekkelijk nieuw is. Als je op zoek bent naar een dergelijke baan, moet je vaak actief en gericht zoeken naar aanbiedingen waarin sprake is van job sharing. Zelfs als job sharing in de beschrijving wordt vermeld, is het vaak nog de vraag hoe het precies in het bedrijf wordt toegepast. Bovendien zijn er personeelsadvertenties, vooral in de medische sector of in de administratie, waarin niet noodzakelijkerwijs sprake is van job sharing, hoewel het daar gebruikelijk is. In dat geval is het de moeite waard om tijdens de aanvraagprocedure om opheldering te vragen.

 

Een ander nadeel van job sharing zelf is dat, hoewel job sharing meestal vrij flexibel is als een verandering op tijd wordt doorgevoerd, de werknemers meestal vrij vast zijn ingedeeld en veranderingen op korte termijn veel moeite kosten. Dit kan betekenen dat de aanwezige werknemers meer moeten werken om de geplande hoeveelheid werk voor die dag te voltooien.

 

Voordelen en risico's van job sharing voor de werkgever

 

Dat job sharing nog niet echt aanslaat, is er vooral aan te wijten dat werkgevers aanvankelijk nogal sceptisch stonden tegenover het concept. In tegenstelling tot het veranderen van conventionele bureaus naar zit-stabureaus, wat veel gezondheidsvoordelen oplevert met relatief weinig inspanning, vergt het delen van banen veel meer inspanning op het gebied van organisatie en administratie. Dit is vooral te wijten aan het hoge niveau van communicatie dat met het concept moet bestaan tussen het management en de mensen die de baan delen.

 

Werkgevers die zich aan het concept van job sharing wagen, zien er echter al snel de voordelen van in. De werknemers zijn meer tevreden en vervolgens productiever en beter gemotiveerd. Dat alles heeft natuurlijk een positief effect op de productiviteit van een onderneming.

 

In geval van werkonderbreking door bijvoorbeeld ziekte is het ook snel mogelijk de extra arbeidstijd voor iedereen zo laag mogelijk te houden door de taken te verdelen over een groot aantal job sharing partners. Bovendien is er, met in totaal meer werknemers dan in een star voltijds model, natuurlijk ook meer deskundigheid, waarvan de werkgever eveneens kan profiteren.

 

Als job sharing goed doordacht is en de werknemers goed gekozen, dan is er nauwelijks een risico. Als de werknemers die taken met elkaar delen, elkaar echter niet begrijpen of een werkopvatting hebben die gebaseerd is op ongezonde concurrentie, dan kan er snel onrust en interne concurrentie ontstaan tussen de job sharers.

 

De nadelen zijn marginaal als je als ondernemer goed hebt nagedacht over job sharing.