Gratis bezorging in NL en BE
Schrijf je in en krijg 8% korting
Tot 10 jaar garantie
Home>Alle blogs>Trends>Blog detail>

Hoe schaadt griep de productiviteit op kantoor?

14 juli 2022

Het griepseizoen kan de ergste nachtmerrie voor een bedrijf zijn.

Veel werknemers voelen zich onder druk gezet om door te werken alsof ze niet ziek zijn, maar dat is niet altijd het beste. Volgens de Globe and Mail zijn velen van mening dat een zieke werknemer die nog werkt de situatie voor het bedrijf nog erger maakt.

Zieke werknemers komen vaak toch naar het werk en kunnen nauwelijks het minimum van hun werk doen. Bovendien bestaat het gevaar dat ze hun collega's besmetten. Al met al zijn het niet de ziektedagen die de meeste schade aanrichten tijdens het griepseizoen; het grootste deel van de negatieve gevolgen komt van de lagere productiviteit van zieke werknemers. Het moreel kan ook dalen tijdens het griepseizoen, wat op zijn beurt leidt tot omzetverlies.

Werknemers vermijden ziektedagen en werken met griep

 

Een hardwerkende zieke werknemer schaadt ook het bedrijf. Een werknemer die zich ziek meldt en het minste werk verricht, is lang niet zo productief als een werknemer die 100 procent gezond is.

Volgens Small Biz Trends gaat ongeveer 70 procent van de werknemers aan het werk, zelfs als ze ziek zijn. Zelfs wanneer ze ziektedagen opnemen, kunnen de redenen daarvoor uiteenlopen. Een werknemer die zijn strenge baas wil behagen, probeert misschien de griep door te komen. Sommige werknemers worden zelfs workaholics genoemd en kunnen het niet verdragen zich ziek te melden.

Als zoveel zieke mensen naast elkaar werken, is een griepuitbraak onvermijdelijk. Wie in een open kantoor of een gemeenschappelijke ruimte werkt, maakt dit nog waarschijnlijker.

Of werknemers nu proberen hun ziektedagen op te sparen, tegen deadlines werken of gewoon denken dat het initiatief toont om toch te komen werken, ziek naar het werk gaan kan de productiviteit op kantoor echt schaden.

 

Ziek naar het werk gaan kan leiden tot een langere hersteltijd, want wie ziek is, neemt niet de tijd om te herstellen en beter te worden. Het kan ook betekenen dat een werknemer langer niet in staat is om zijn volledige potentieel te benutten. Dit kan ertoe leiden dat deadlines niet worden gehaald en projecten stagneren. Werknemers moeten dan nog meer werk inhalen zonder dat hun lichaam de kans krijgt om te herstellen.

Het moreel op kantoor kan instorten

Niet alleen proberen zieke werknemers aan het werk te gaan, de griep kan ook het moreel op kantoor verlagen.

Als mensen naast elkaar werken, kunnen ziektekiemen zich onder collega's verspreiden. Zieke collega's kunnen ook leiden tot productiviteitsproblemen op langere termijn, zoals gespannen relaties. Als werknemers bijvoorbeeld te kampen hebben met ziekte, kan dat "de communicatie en de relaties op kantoor onder druk zetten". Het bedrijf heeft dan problemen met projecten waarbij de hulp van verschillende werknemers nodig is.

 

Elke werkgever weet dat gezonde werknemers meestal gelukkige werknemers zijn. Ze hebben meestal een geweldige werkenergie en -cultuur waardoor iedereen goed kan samenwerken en doelen en deadlines kan halen.

Maar als je team niet meer goed met elkaar communiceert, zal hun gedrevenheid ernstig worden aangetast. Zelfs werknemers zonder griep kunnen niet meer zo productief zijn. Zij zijn eraan gewend geraakt om te gaan met zieke collega's die niet in staat zijn hun verantwoordelijkheden te vervullen.

 

Bovendien is het moreel van werknemers die voortdurend met ziekte te kampen hebben, waarschijnlijk niet erg hoog. Een onverwacht probleem zou zelfs een hoger personeelsverloop kunnen zijn. Deze negatieve ontwikkeling kan leiden tot een omzetverlies voor de onderneming. De personeelsuitgaven stijgen met de kosten van nieuwe aanwervingen en opleiding.

In een recent rapport van de CDC en een bedrijf voor managementcoaching worden de verliezen in verband met griep in de VS geschat op meer dan 21 miljard dollar. Dit cijfer omvat alle vormen van productiviteitsverlies als gevolg van het virus.

Wat kun je als werkgever doen?

Net als veel mensen tijdens het griepseizoen staan ook werkgevers niet machteloos tegenover dit aantal.

 

Doe je best om griepvaccinatie op kantoor te promoten en een virusvrije omgeving te creëren. Moedig je werknemers aan ziekteverlof op te nemen om te herstellen van griep. Communicatie lijkt ook een belangrijke factor te zijn op kantoor tijdens het griepseizoen. Zorg ervoor dat het personeel goed met elkaar communiceert, ook als sommigen van hen vrij nodig hebben.

De seizoenen zijn veranderd en het griepseizoen is nu begonnen. Herinner je werknemers er nu aan herinnert hoe belangrijk het is goed voor jezelf te zorgen en je te wapenen tegen de griep. Als het kan, bied dan griepvaccinaties op locatie aan, zodat je werknemers geen vrij hoeven te nemen voor een griepprik.

 

Wijs op de basisbeginselen van zelfbescherming, handdesinfecterend middel gebruiken, handen wassen gedurende de dag, de mond bedekken bij hoesten en geen voorwerpen delen met mogelijk zieke collega's.

Als zieke werknemers niet op kantoor zijn, kunnen ze andere collega's niet besmetten. Het griepseizoen kan de productiviteit van een bedrijf verlagen, en er is maar één zieke werknemer nodig die besluit te werken terwijl hij ziek is.